Terminasyon Hindi Bagong Kontrata sa Tubig | Sulong, Pilipinas! (1 Agosto 2020)

Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Terminasyon Hindi Bagong Kontrata sa Tubig | Sulong, Pilipinas! (1 Agosto 2020)

Rodolfo ‘RJ’ Javellana, Jr. (UFCC/WARM President)

#KatipunanChannel