BBM VLOG #132: BACK TO SCHOOL: Modular Learning and Online Classes in the Philippines

Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kailangan matiyak na lahat ng bata — gumagamit man ng online, TV, radyo, o modular na sistema – ay makakasabay sa kanilang mga klase habang sarado pa ang mga paaralan.

Tulong-tulong natin ilaban ito.

Stay safe. Be kind. Study hard.

SUBSCRIBE to BBM on YouTube for the latest videos ► http://bbm.ph/PzOqXc

Like on Facebook ► http://facebook.com/bongbongmarcos
Follow on Twitter ► http://twitter.com/bongbongmarcos
Follow on Instagram ► http://instagram.com/bongbongmarcos
Visit website ► http://www.bongbongmarcos.com

#BBMvlog