BBM VLOG #115: Kalayaan | Bongbong Marcos

Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ang tunay na kasarinlan ay hindi lamang kalayaan mula sa mga dayuhang mananakop kundi kalayaan rin mula sa lahat ng mga balakid sa lubusang pag-unlad. Sa pagsasakripisyo ng ating pansariling mga interes, at sa pagkakaisa para sa kapakanan ng buong bayan, tuluyan nating mapagtagumpayan ang mga labang ating hinaharap.

Magmagandang-loob. Manatiling ligtas. Para sa Inang Bayan.

Maraming Salamat po at Mabuhay ang Malayang Pilipino!

SUBSCRIBE to BBM on YouTube for the latest videos ► http://bbm.ph/PzOqXc

Like on Facebook ► http://facebook.com/bongbongmarcos
Follow on Twitter ► http://twitter.com/bongbongmarcos
Follow on Instagram ► http://instagram.com/bongbongmarcos
Visit website ► http://www.bongbongmarcos.com