ALDUB MaiDen Moment: Wish I May

Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ALDUB MaiDen Moment Featured Image from Eat Bulaga Telecast.]  The ALDUB MaiDen Moment episode made some viewers feel like it’s a Saturday. The Eat Bulaga hosts checked out the events at the mansion. Today is the day that Alden visits the mansion again. He has a wish for YayaDUB that he directed through Lola Nidora. Lola Nidora then set Alden’s return to the mansion to visit YayaDUB again.

ALDUB Where To Go
Source: @ALDUBARKADS

Seems like Donya Tidora was the one in charge of the late lunch with Alden at the ALDUB MaiDen Moment episode. The maids are in the kitchen. But the governess, Rihanna, is nowhere to be found. So Donya Tidora took charge. She mentioned some viands like “galunggong”. “Naku! Yung longganisa. Niluto nyo na ba? Masarap yun.” (Oh my! How about the sausages? Have you cooked them? They taste great.) [Paolo Ballesteros is a native of Cabanatuan, Nueva Ecija where native sausages called “longganisa” are made.]

After Donya Tidora confirmed that the “longganisa” were bought from Cabanatuan, she started looking for Rihanna. Because of her name, the present Eat Bulaga hosts [not the KalyeSerye commentary panel] addressed Rihanna as “RiRi” in the ALDUB MaiDen Moment episode. Rihanna was happy to see the “dabarkads” [Eat Bulaga resident hosts] as well. Donya Tidora asked Rihanna. “Nasan na yung mga pinabili kong saging?” (Where are the bananas that I told you to buy?) Rihanna had it done. “Nagpa-Grab-A-Saging na po ako.” (I had the Grab-A-Saging app activated.)

With the app’s help, Rihanna delivered the bananas to Donya Tidora in time. Later, Donya Tidora asked Rihanna the real questions. “Nasan na si ate? Bumaba na ba? Ni hindi ko siya nakitang mag-breakfast.” (Where is elder sister? Has she come down? I didn’t even see her have breakfast.) Rihanna told her what Lola Nidora had in the morning for the ALDUB MaiDen Moment episode. “Nagpadala lang po kanina ng kape si ate. Ayaw niyang kumain.” (She just asked for coffee. She didn’t want to eat.)

ALDUB MaiDen Moment
Source: @maiden16_pag

Donya Tidora is accustomed to Lola Nidora’s eccentricities. But this sounds like some other mood swing at the ALDUB MaiDen Moment episode. She then left her other tasks to Rihanna and asked more questions. “Asikasuhin mo na itong mga pagkain. Ewan ko ba kung bakit ayaw umalis ni ate ngayon dito sa mansion. Pati kami ang sabi, dito lang daw kami at sabay sabay tayong manananghalian. Kasi alas dose na.” (You handle the food. I don’t know why elder sister didn’t want to leave the mansion. She even told us to stay here and we’d have lunch together. It’s already noon.)

Donya Tidora then asked for Donya Tinidora. Mambo No. 5 started playing and down Donya Tinidora went the stairs. Then she apologized to Donya Tidora. “Pasensya na kayo. Tinanghali ako ng gising. Nahirapan ako sa pagkikilay ko. Good morning.” (My apologies. I woke up late. I had difficulty drawing my brows.) Donya Tidora corrected her. “Good afternoon.” Donya Tinidora justified her morning greeting at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Alam mo naman ako. Late ako magising. Nasanay ako nang ganitong oras nasa barangay tayo di ba?”  (You know me. I wake up late. I got used to being at the barangay at this time of the day, right?)

Donya Tinidora found it odd for Lola Nidora to ask everyone to stay at home for the ALDUB MaiDen Moment episode. “Asan ba si ate? At bakit ayaw niya tayong paalisin dito sa mansion ngayon? Gusto niya dito lang daw tayo. Ano na naman ang sasabihin niya?” (Where is elder sister? And why won’t she let us out of the mansion today? She wanted us to just be here. What is she about to say again?)

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

One of the resident hosts, Ryan Agoncillo, then asked. “Ibig sabihin, pati sa inyo secret din?” (You mean, she kept it as a secret from you too?) Donya Tinidora said yes. Donya Tidora supported Donya Tinidora’s claim at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Hindi rin namin alam. At saka may wish daw si Alden sa kanya. Meron silang usapan eh.” (We don’t know either. And Alden has a wish for her. They have a deal.)

Donya Tinidora then started asking for YayaDUB. “Asan na nga si Yaya?” (Where is nanny?) Rihanna had a ready answer at the ALDUB MaiDen Moment episode too. “Si Yaya po. Nasa school. Pauwi na. May ginawa lang na mga research. Kaya tinanghali po siya.” (Nanny. She is at school. On her way home. She just conducted some research.) Donya Tinidora made a comment based on what she heard wrong. “Ginawa na mga research ang recess?” (So recess is subject to research now?)

Turns out that Donya Tinidora is just hungry. Hence, the hazy perceptions. “Alam mo. Nagugutom ako ha? Parang gusto kong kumain ng … Tutal nasa bahay naman tayo – tuyo at itlog na maalat.” (You know. I am hungry. I’d like to eat some … Since we’re at home – dried fish and salted egg.) Ryan liked the meals suggested at the mansion. Rihanna then assured the sisters that Donya Tinidora’s request is noted. For the meantime, the resident hosts went off with the Eat Bulaga programming prepared while waiting for the next events at the ALDUB MaiDen Moment episode.

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

After Eat Bulaga’s segment “ATM wit the Baes”, Alden excused himself from fellow host Sam YG. “Aalis muna ako.” (I have to go for awhile.) Sam tried to stop him. “Bawal mag-walkout.” (No walkout allowed.) Sam said in jest. Alden then explained himself at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Kasi ako pinayagan ako dun sa wish ko kay Lola di ba? So susunduin ko muna si Yaya. Meron silang group homework. Wala siyang kasamang Rogelio ngayon. So ako muna yung Rogelio niya.”  (Because granny allowed me on my wish to her, right? So I would fetch Yaya to their home for now. They had a little homework. And she has no Rogelio in tow. I would be her Rogelio for the meantime.)

Sam YG then clarified what he just heard at the ALDUB MaiDen episode. “Kayong dalawa lang?” (Just the two of you?) Alden confirmed it. “Kami lang muna.” (Just us for now.) With this. Alden bid Broadway Centrum goodbye. And off to the waiting van to fetch YayaDUB home. While waiting for Alden to reach YayaDUB’s school, resident hosts Ryan Agoncillo and Pia Guanio then found Donya Tidora and Donya Tinidora outside Lola Nidora’s bedroom.

Donya Tinidora immediately shushed both Ryan and Pia. They were eavesdropping on the conversation between Lola Nidora and Dok Dora De Explorer. Each of them had some tubes to hear the conversation better. Lola Nidora was heard chastising Dora at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Dora, bakit ba kung anu-ano ang pinaiinom mo sa akin? Ayoko nyan.” (Why are you giving me several concoctions? I don’t want them.)

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

Dora’s tone was concerned. “Lola, para po umayos po kayo. Para po umayos ang pakiramdam mo. Kanina mataas na naman ang sugar level mo. Tsaka safe po ito kasi organic po ito.” (Granny, this is for your own good. So that you would feel better. Awhile ago, your blood sugar level shot up again. And this is safe because it is organic.) Lola Nidora didn’t feel the need for more potions as of the ALDUB MaiDen Moment. “Ayoko. Wala akong sakit. Wala kang dapat gamutin.” (No. I am not sick. You have nothing to cure.)

Dora didn’t sound frustrated. But her words gave her away. “Lola, kaya nga po ako umuwi para maalagaan ko kayo. Marami nga po akong napapagaling. Sarili ko namang lola, ayaw makinig sa akin.” (Granny, that’s why I came home so that I could take care of you. I could hear several people. My own grandmother doesn’t want to listen to me.) Lola Nidora didn’t answer at Dora’s last quip. The sisters listening outside can’t tell if Lola Nidora is too tired to reason at the ALDUB MaiDen Moment episode.

Dora insisted on the potion without forcing Lola Nidora. “Oh. Lola, iiwan ko muna itong gamot ha?” (I would leave the medicine here.) Donya Tinidora noticed something at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Magkaboses na sila.” (They have the same voice now.) Lola Nidora sounded exasperated. “Oo na. Oo na. Lumabas ka na nga dun, Dora. I-text mo na si Yaya. Dapat nandito na yun.” (Okay. Okay. Get out. Send nanny a text. She should be here by now.) Dora agreed. “Sige po. Opo.” (Okay.)

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

Dora came out of Lola Nidora’s room. Donya Tinidora pretended that she was drinking from her glass. Donya Tidora went along with Donya Tinidora’s front. “Cheers.” Dora had to ask them what are they doing outside. Donya Tidora answered. “Nagchi-cheers lang kami.” (We’re just having a toast.) Donya Tidora cut to the chase at the ALDUB MaiDen Moment. “Hija, bakit masungit na naman si ate?” (Dear, how come elder sister is cranky again?)

Dora tried to explain based on her conversation with Lola Nidora at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Ayun po. Kasi mataas na naman po ang sugar niya.” (Well there. Her blood sugar level is high again.) Donya Tidora and Donya Tinidora were alarmed. Dora continued. “Hindi ko nga po makumbinsi na uminom ng gamot eh. Sana wag nang matigas ang ulo ni Lola.” (I can’t convince her to take her medicine. I hope granny would be less hard-headed.)

Donya Tidora had to ask Dora. “Ano ba yung gamot na pinaiinom mo kasi?” (What are you asking her to drink anyway?) Dora then gave her diagnosis at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Yung pampatanggal po ng tigas ng ulo. Yung tamisticus tanggalus. Luha po yun. Luha ng anaconda. Pero hindi po siya luha basta basta. Tears of joy ng anaconda.” (Something to remove the stubbornness. Tamisticus tanggalus. Tears. Anaconda tears. But not just any tears. It should be an anaconda’s tears of joy.)

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

Donya Tinidora felt duped again. “Maghahanap ka pa ng masayang anaconda?” (You have to look for a happy anaconda?) Dora shared what makes an anaconda tear up in happiness. “Ang anaconda nagkakaroon lang siya ng tears of joy kapag nai-in love siya sa butiki.” (An anaconda emits tears of joy whenever it falls in love with a lizard.) Donya Tinidora felt frustrated too at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Bakit naman ang tigas-tigas ng ulo ng matanda na yan?” (Why is that old hag so stubborn?) Donya Tidora and Donya Tinidora accompanied Dora downstairs first while waiting for Lola Nidora to come out of her room.

Later, Alden was shown arriving by the gate of YayaDUB’s college. No names or school logos revealed or mentioned at the ALDUB MaiDen Moment episode. It made the ALDUB MaiDen Moment episode look like a Saturday episode. Sam YG’s comment fanned speculations about the impending end (if any) of the hit KalyeSerye. “Matatapos na ang ALDUB at magiging MAIDEN na raw?” (ALDUB is allegedly ending and will become MAIDEN?)

It’s too early to speculate by now. YayaDUB finished her conversations with her classmates and went with Alden to the van. No audio at the van. So Ryan and Pia were left to speculate on the conversation in the van. “Parang ganito pala manood ng silent movie. Hinuhulaan mo kung ano ang nangyayari.” (Now this is how it feels like to watch a silent movie. You’re guessing what happens next.)

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

Shortly before the prepared lunch. Lola Nidora went down from her room in an upbeat mood. Donya Tidora chided Lola Nidora. “Mukhang masigla ka na naman.” (You look cheerful again.) Lola Nidora admitted that it’s the meds from Dora given at the ALDUB Maiden Moments episode. “Si Dora may mga pinapainom sa ‘king gamot. Naawa naman ako.” (Dora has some meds for me to take. I felt bad for her. )

Lola Nidora shared the effects of Dora’s recommended meds. “Parang ang sigla ko. Parang gusto kong nakikita yung mga ilaw na ganun.” (It’s like I feel upbeat. It’s like I’d like to see flashing lights.) Lola Nidora demonstrated the lights as if they’re swaying. Donya Tidora dared the extent of the meds that Dora gave Lola Nidora. “Sige, mag-push up ka nga.” (Do some push-ups.) Lola Nidora did not mean that kind of upbeat mood in the ALDUB MaiDen Moment episode. “Wag ganun.” (Not that.)

Donya Tidora slightly blamed Lola Nidora’s pain on her sister’s stubbornness. “Ikaw naman kasi, ate. Ayaw mo makinig kay Dora. Dalubhasa yun.” (The problem with you, elder sister. You won’t listen to Dora.) The KalyeSerye commentators then reminded the grannies. “Ang BP. Ang BP.” (Careful with the  BP [blood pressure].) The mood swings are swift. The meds may have conflicted with Lola Nidora’s consciousness at the ALDUB MaiDen Moment episode. The stronger emotion prevailed. And Lola Nidora broke down in tears.

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

Boss Joey speculated on Lola Nidora’s feelings. “Me naalala na naman yan.” (She must have remembered something again.)  Donya Tinidora had to be blunt. “Kinakabahan na kami sa yo. Masaya ka tapos ganyan ka.” (We are starting to get nervous with you. You’re happy then this.) Lola Nidora was so distraught. She ended up fanning herself with a dining plate. Allan K had to remind her at the ALDUB MaiDen Moments episode. “Hindi po abaniko yan.” (That’s not a fan.)

Donya Tinidora had to ask Lola Nidora calmly to avoid another breakdown. “Ano nga ba yang sinasabi mo?” (What were you trying to tell us?) Lola Nidora can’t still bring herself to tell her sisters. “Ttxt ko na lang.” (I’d just text you.) The sisters were having a moment when an SUV horn honked outside. The KalyeSerye commentators had trouble viewing the SUV from a different camera as it looked foggy.

Lola Nidora snapped back in the moment. She remembered that they have a visitor. She then told her sisters to meet them.”May dumadating na bisita.” (Some visitors is coming over.) Donya Tidora speculated if it’s the expected visitor at the ALDUB Maiden Moment episode. “Papaano nating nakita?” (How did we see them?) Lola Nidora repeated what she said. “Salubungin natin ang mga bisita. Salubungin ng sibat.” (Let’s meet the visitors with a spear.) Donya Tidora realized that they have CCTV. Donya Tinidora realized how bad Lola Nidora’s condition is at the mention of a spear.

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

The van has Alden and YayaDUB. YayaDUB called out to her grannies from the door. She also stopped Alden from removing his shoes at the doorstep. No need just like in the ALDUB EB For Love episode where Donya Tidora and Donya Tinidora told him to wear his shoes again. The grannies were happy to see Alden again in the De Explorer Mansion. Alden and YayaDUB then paid their respects to the grannies before Alden revealed his gift at the ALDUB MaiDen Moments episode.

As Alden and YayaDUB were taken to the living room. Alden excused himself to get the gifts. “May pasalubong po ako sa labas.” (I have some gifts outside.) YayaDUB was amused upon learning the gifts. “May pasalubong pala. Ba’t di ko nakita?” (So he has gifts. How come I didn’t see them awhile ago?) Lola Nidora saw that Alden had to put down the books he carried first before getting his gifts for the ALDUB MaiDen Moments episode. “Bakit may mga libro dito? Libro mo ba mga ‘to, Yaya?” (Why are there books here? Are these your books, nanny?) YayaDUB answered yes. “Tinulungan po ako.” (He helped me.) Donya Tinidora was at her sarcastic self again. “Bakit ka tinulungan? Naghihirap ka na ba?” (Why did he help you? Are you hard up?)

Alden returned carrying bouquets of flowers and a basket of fruits at the ALDUB MaiDen Moments episode. He somewhat slipped by the living room floor. Donya Tinidora found it funny. “Pogi ito. Pero ano lang … Lampa. Alam mo, pogi ka sana. Lampa ka lang” (Such a handsome guy. Just a little … Clumsy. You know you’re handsome. But you’re clumsy.) YayaDUB chided Alden. “Ano ba yan, Alden? Lagi na lang.” (What gives, Alden? As always.) Lola Nidora tried to understand Alden though. “First time mag-skinny jeans.” (It’s his first time to wear skinny jeans.) Donya Tinidora thought that Alden got used to the hovertrack a little too much.

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

Alden thanked Lola Nidora for letting him fetch YayaDUB at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Lola, salamat po. Pinayagan nyo po ako sunduin si Yaya.” (Granny, thank you. You let me fetch nanny.) Lola Nidora downplayed the favor given. “Basta nagpapaalam ka, wala tayong problema. Basta nagsasabi ka, walang masasaktan.   Basta maayos ang pakikitungo, walang sakit ng ulo.” (As long as you ask my permission, we don’t have a problem. As long as you will tell me, nobody gets hurt. As long as the deals are appropriate, no headaches.)

Donya Tinidora then gathered the bouquets to be offered to the altar. Lola Nidora then asked YayaDUB for updates regarding her studies. YayaDUB was happy with schoolwork. “Okay po yung report ko kanina.” (My school report turned out okay.) Lola Nidora was pleased. “Very good.”

Alden then asked how is Lola Nidora as of the ALDUB MaiDen Moments episode. “Eto. Medyo malakas lakas. Pinainom ako ni Dora. Mainam yung gamot ni Dora.” (Here. A little stronger. Dora had me take some med. Dora’s meds are effective.) Alden then asked for Dora. “Nandyan po ba si Dora?” (Is Dora there?) Lola Nidora then mentioned that her grand-daughter is asleep.

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

Donya Tinidora doesn’t understand the need for YayaDUB to study. “Hija. Bakit ka pa nagaaral? Ba’t di ka pa mag-asawa?” (Dear. Why do you have to study? Why don’t you get married?) Lola Nidora is fed up with Donya Tinidora pushing YayaDUB to get married. She ended up scolding her at the ALDUB MaiDen Moments episode. “Ayan ka na naman. Marami pang pangarap ang mga ito. Wag mong ginugulo ang utak nila. Hayaan mo silang enjoy pagkakaibigan nila.” (There you go again. They still have dreams to fulfill. Don’t rattle their minds. Let them enjoy their friendship.) The grannies left them for awhile to prepare the dining table.

YayaDUB suggested that they spend time by the garden. “Itu-tour din kita. So ito yung kurtina. Ayan yung mga halaman.” (I would give you a tour here. Here is the curtain. Here are the plants.) Alden liked spending time with YayaDUB by the garden. “Iba talaga yung ganda ng mansion, ano? Pero mas maganda ka.” (The mansion’s beauty is really something else, right? But you’re more beautiful.)

YayaDUB was taken aback in a happy way at the ALDUB MaiDen Moments episode. “Hindi mo na kailangang ipamukha sa akin. Grabe ka.”Donya Tidora called out from the kitchen. “FUNNY ka na naman ha?” (You let your legs be pulled into his words again.) Alden then plucked a flower at the garden for YayaDUB. YayaDUB felt spoiled. “May pabulaklak ka na nga kanina eh.” (You already gave flowers awhile ago.) It resulted in a DUBsmash exchange with recent additions to the playlist.

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

As happy as Alden and YayaDUB are at the ALDUB MaiDen Moments episode. YayaDUB still thought of Lola Nidora. “Alden, seryoso muna. Di ba pinapaalis na kami rito?” (Let’s be serious first. Remember how we’re being ejected here?) Alden felt guilty that his own grandmother, Donya Babah, caused Lola Nidora’s misery. “Ginagawa naman lahat eh. Pero parang nakakapagtaka. Kasi iniiwasan pa rin ako ng Lola ko. Pinapakiusap ko talaga sa kanya na wag nang kunin itong mansion.” (I’m doing everything I can. But it’s unusual. My granny is still avoiding me. I’m really begging her not to take the mansion.)

YayaDUB knew Lola Nidora more than Lola Nidora’s own sisters do. “Kung puede lang sana eh. Kasi kilala ko ang lola ko. Kunwari okay lang. Pero maraming yung iniisip.” (If only I could. I knew my granny. She pretends that she’s okay. But she has a lot on her mind.) Alden agreed at YayaDUB’s observation at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Parang nitong mga huling araw. Mabigat tuwing makikita ko si Lola.” (It’s as if these past days. It feels heavy every time I see granny.)

It gave YayaDUB determination to succeed. A thought she shared with Alden at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Kaya gusto ko nang matapos kurso ko para pag nagtrabaho ako, makakatulong na ako sa kanila.” (That’s why I want to finish my course so that once I get to work, I can help them.) Alden then got a little distracted with the ants he found on YayaDUB’s face. YayaDUB traced the ants from the flower that Alden placed on her ear.

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

Later, YayaDUB found a fire ant on Alden’s hair. Or so she thought. “Ay! Hantik! Ay … kuto pala.” (Oh! A fire ant! Oh … it’s a louse.) Alden was taken aback albeit amused. “Anong kuto? Nag-shampoo ako ha?” (What louse? I shampooed my hair okay?) Alden then commented on YayaDUB’s behavior. “Feeling ko talaga manhole ka!” (I really think that you’re a manhole.) YayaDUB asked why. Alden replied at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Kasi ang bilis kong nahulog sa yo eh.” (I quickly fell for you.)

Alden then went serious to YayaDUB. “Wag mo na isipin yung problema nyo. Andito lang naman ako. Alam mo sa lahat ng gagawin mo para matulungan ang mga lola mo, tutulungan kita. Promise. Si Lola lang kasi eh. Feeling ko. Iniiwasan ako ni Lola eh.” (You don’t have to think of your problem. I am only here. You know that in everything you do to help your grannies, I will help you. Promise. It’s just granny. I can feel. She’s avoiding me.)

YayaDUB found it hard to believe that Donya Babah is avoiding Alden. “Ikaw? Bakit ka naman iiwasan?” (You? Why would she avoid you?) Alden mentioned the obvious at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Kasi alam niya special ka sa kin. Special sa kin mga lola. Kaya ipapakiusap ko na wag nang kunin ang mansion.” (Because she knew that you’re special to me. That the grannies are special to me. So I ask her not to foreclose the mansion.)

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

YayaDUB had faith in her grand-aunts. “Hindi. Kaya naman nila yan eh. Matatalino naman ang mga lola ko. At saka basta sama sama kami, okay na yun.” (No. They can endure this. My grannies are smart. And as long as we’re together, it’s okay.) Alden supported her statement. “Kaya natin ito.” (We can do this.) But of course, YayaDUB thanked Alden at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Salamat din sa yo kasi nage-effort ka na tumulong.” (Thanks to you since you made efforts.)

Lola Nidora started calling them from the dining room. “Halina at kumain na tayo.” (Come over and let’s eat.) Alden started looking for Dora again at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Di po ba tayo sasamahan ni Dora?” (Is Dora not joining us?) Donya Tidora is amused with Alden’s persistence “Mapilit ka. Palabasin mo nga.” (You’re persistent. Send her [Dora] out.)

Lola Nidora then addressed Alden’s wish. “Alden, yung pakiusap mo. Puede mong sunduin si Yaya. Bukas ang mansion para sa yo. Yung pangalawang wish mo, mamaya na.” (About your request, Alden. You may fetch nanny. The mansion is open for you. As for your second wish, that can wait for later.) YayaDUB then lead in saying grace before meals at the ALDUB MaiDen Moment episode. The late lunch commenced while the KalyeSerye commentators took charge of the Sugod-Broadway. [There was no Sugod-Bahay for the ALDUB MaiDen Moment episode. They chose a winner from the Broadway Centrum audience for the meantime.]

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

Alden then reminded Lola Nidora of the second wish. “Di po ba 2:10 na? San na po yung wish ko, Lola?” (Isn’t it already 2:10pm? Where is my wish, granny?) Lola Nidora reiterated that it can wait for later. Lola Nidora finished her food. Donya Tinidora is supposed to talk in this part of the ALDUB MaiDen Moment episode. But her mouth is full. When she tried to talk, she almost choked. Donya Tidora was just beside her to rub her back.

After regaining her composure. Donya Tinidora asked again. “Kumusta yung pelikula nyo?” (How is your movie?) Alden mentioned that it’s all set. “25 December 2015. In all cinemas worldwide. My Bebe Love. Kilig Pa More.” YayaDUB helped Alden eat too with her hands. Donya Tidora then tried breaking the ice. “Kumusta na pala si Cindy?” (How is Cindy?)

Alden knew little. But he tried to share what he knew at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Ang huli ko pong balita. Okay na daw po siya kasi nadulas na yung huli. Kaso me naaalala na siya.” (Last time I heard. She’s okay since she had a bad fall. But she remembers a little now.) Donya Tidora is quite satisfied with Alden’s answer. “Buti okay na si Cindy. Kala ko nabalian na ng balakang eh.” (Good to know she’s okay now. I thought she broke her hip.)

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

Lola Nidora is a little concerned about her sisters losing their poise during lunch. “Mga kapatid ko, nawawala pagkapostura nyo.” (My sisters, you are losing your poise.) Donya Tinidora is very at home using her hands to eat lunch at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Ate, nandito naman tayo sa bahay natin. Paminsan-minsan lang natin maramdaman ito.” (Elder sister, we are at home anyway. We only get to do this sometimes.) Allan K can’t help bbut laugh. “Nagkakamay sa mansion.” (Eating with bare hands at the mansion.)

YayaDUB asked Alden what he’d like to have for dessert. Alden answered. “Ngiti mo pa lang, sapat na.” (Your smile alone is enough.) YayaDUB then asked Alden. “Asukal ka ba?” (Are you sugar?) Alden asked. “Bakit?” (Why?) YayaDUB answered. “Ang tamis ng ngiti mo eh.” (Your smile is so sweet.) Alden then complimented YayaDUB’s dress. “Alam mo sa totoo lang, bagay sa yo ang damit mo. Pero mas bagay tayo.” (You know for real, your dress looked good on you. But we looked better together.) YayaDUB then had a pickup line of her own at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Lovelife ko parang ikaw.” (You are like my love life?) Alden then asked why. YayaDUB explained. “Ikaw na lang ang kulang.” (Because you’re the only thing missing.)

Lola Nidora had an epiphany at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Alam mo kayong dalawa. Nakakatawa kayong magkita. Pagkatapos kumain nagpa-FANTASTIC BABY. Parang walang problema.” (The two of you. You’re funny every time you meet. After eating you go into FANTASTIC BABY mode. As if you don’t have problems.) YayaDUB then reminded her of the best lesson Lola Nidora shared. “Lola, sabi nyo, tawanan ang problema.” (Granny, you told us to laugh at our problems.) Everyone then laughed. Lola Nidora can’t find herself laughing. She can’t even force one.

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

Lola Nidora continued. “Alden, salamat sa pagkalinga kay Yaya. Tidora, Tinidora, mahal na mahal ko kayo. Rogelio Rogelio Rogelio, ipasok na.” (Alden, thank you for nurturing our nanny. Tidora, Tinidora, I love you very much. Rogelio Rogelio Rogelio, bring them [big boxes] in.) Donya Tidora and Donya Tinidora were elated at the big boxes. Assuming that they are big gifts. Donya Tidora has imagined all the items that she can fit in them as of the ALDUB MaiDen Moment episode.

Donya Tinidora was more than thankful. “Nagpa-last supper ka na. Anlalaki pa ng mga regalo mo.” (You have last supper moment. Then you have big gifts.) Lola Nidora tried to snap her sisters out of it. “Wow, hindi pa Pasko ano? Hindi regalo yun. Anong petsa ba?” (It’s not yet Christmas. And these are not gifts. What date is it again?) YayaDUB asked before Donya Tidora and Donya Tinidora could regain their composure at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Lola, para saan po ba yan?” (Granny, what are those boxes for?) Donya Tinidora and Donya Tidora has to prod Lola Nidora further about what’s really going on.

Lola Nidora then announced at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Wala na tayong bahay. Last day na natin sa mansion. Lumabas na ang court order. Wala na tayong mansion. Ang mga kahon na yan ang gagamitin nyo sa pageempake ng gamit nyo. Darating na mamaya ang sheriff.” (We have lost our home. It’s our last day at the mansion. The court order is out. We have lost out mansion. Those boxes are for the things that you will pack. The sheriff will arrive in a moment.)

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

Everyone stood up thinking of which things to pack first. Donya Tidora thought of the vintage photo collection first. “Kunin natin ‘yung mga gamit naman natin. Kunin natin ‘yung mga picture natin.” (Let’s get our things. Let’s get our pictures.) Lola Nidora resigned to her fate with her shoulders down. But she saw Alden stood up at the ALDUB MaiDen Moment episode. “Alden, saan ka pupunta? Wala kang gamit dito.” (Alden, where are you going? You have no belongings here.)

YayaDUB answered for Alden. “Tutulong lang po, Lola.” (He will just help us, granny.) Lola Nidora understood Alden’s effort. So she asked him to assist him. “Alalayan mo ako.” (Assist me.) She snapped at Donya Tinidora. “Tinidora, wag yung mga paso ang unahin mo. ‘Yung mga damit nyo. ‘Yung mga importanteng gamit nyo.” (Tinidora, don’t pick up the plant pots first. Go first with your clothes and your important items.) Alden helped Lola Nidora from the dining table to the living room. She looked exhausted upon breaking the bad news at the ALDUB MaiDen Moments episode.

ALDUB MaiDen Moment
Source: Eat Bulaga Telecast

Donya Tinidora remembered the more important items. “Naku! Yung papeles ko. Yung card ko, magaaral ako next sem.” (Oh no! My papers. My card, I will study next semester.) Alden helped Lola Nidora sit before helping everyone pack. Lola Nidora then saw the portrait that Alden carried. “Iwan mo na yan, Alden. Walang bibili niyan.” (Leave that, Alden. Nobody would buy that [at the auction].) One of the Rogelios approached Lola Nidora to inform her of the sheriff’s arrival. Lola Nidora sprung back to her feet as the truck horn honked off. End of the ALDUB MaiDen Moment episode.

Any remedies left for the House of De Explorer? How can Alden be of help? Tune in to Eat Bulaga. Monday to Saturday at noontime. Like Eat Bulaga’s official Facebook page to catch the ALDUB MaiDen Moment episode replay.

The Fall of the House of De Explorer. A fitting alternative episode title to the ALDUB MaiDen Moment episode. Was this the event that Donya Tinidora inadvertently predicted at the EB Dabarkads Pa More episode when she blurted “Ikaw ang maghahango sa amin sa kahirapan”? (You will pull us out of poverty.) Episode recaps would help us find the answers. Just don’t forget to like us on Facebook and follow us on Twitter. We’d be expecting you.