Bakit Mahal ang Internet sa Pilipinas? | Tuklasin Natin (7 October 2020)

Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bakit Mahal ang Internet sa Pilipinas? | Tuklasin Natin (7 October 2020)

Guest:
ENGR. RONIE SERFA JUAN, PHD (ASEAN Electronics Engineer)

Cathy Cruz (Host)

#TuklasinNatin #KatipunanChannel