Ang Tubig ay Buhay, Hindi Isang Negosyo | Sulong, Pilipinas! (13 October 2020)

Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ang Tubig ay Buhay, Hindi Isang Negosyo | Sulong, Pilipinas! (13 October 2020)

Rodolfo ‘RJ’ Javellana, Jr. (UFCC/WARM President)

#SulongPilipinas #KatipunanChannel