Ang Ating Katipunan (2 August 2020)

Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ang Ating Katipunan (2 August 2020)

Antonio ‘Butch’ Valdes, CPA MBA (KDP Chairman)
Itos Valdes (Philippine LaRouche Society)

#AngAtingKatipunan #KatipunanChannel