Sana Nasa SONA | Talakayan Bayan (25 June 2020)

Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sana Nasa SONA | Talakayan Bayan (25 June 2020)

Rodolfo ‘RJ’ Javellana, Jr. (UFCC / WARM President)
Antonio ‘Butch’ Valdes, CPA MBA (KDP Chairman)

#KatipunanChannel #TalakayanBayan